Thị trường nông sảnPVFCCo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2018 – Thị trường nông sản

Các nghị quyết tại hội đồng cổ đông đề ra đều được các cổ đông tán thành, nhất trí rất cao Dự đại hội có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PVFCCo, cổ đông đại diện cho 73,12% cổ phần có quyền biểu quyết… Năm 2017, mặc dù tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn như giá khí tăng, cạnh tranh với hàng nhập...
Loading...
 • Sản xuất điều sạch theo hướng hữu cơ Organic – Thị trường nông sản
 • An Giang xuất khẩu lô xoài ba màu đầu tiên vào thị trường Úc
 • Nosav.com – Chuyên mục Thị trường nông sản giới thiệu bài: PVFCCo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2018 đến các bạn đọc

  Các nghị quyết tại hội đồng cổ đông đề ra đều được các cổ đông tán thành, nhất trí rất cao

  Dự đại hội có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PVFCCo, cổ đông đại diện cho 73,12% cổ phần có quyền biểu quyết…

  Năm 2017, mặc dù tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn như giá khí tăng, cạnh tranh với hàng nhập khẩu, không được khấu trừ thuế VAT; phân bón giả hoành hành… nhưng PVFCCo vẫn hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, lợi nhuận đặt ra. Cụ thể: Nhà máy của PVFCCo đạt sản lượng 799.000 tấn urê (vượt KH 4%), doanh thu đạt 8.178 tỷ đồng (đạt 106% KH); lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng (đạt 101%KH)… Theo đó, PVFCCo đề xuất chi trả cổ tức năm 2017 là 20%.

  Năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn urê, 170.000 tấn NPK và 13.500 tấn UFC85, kinh doanh 820.000 tấn urê, 150.000 tấn NPK và 225.000 tấn phân bón khác… Lợi nhuận trước thuế 442 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 10%. PVFCCo sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm.

  Tại đại hội, cổ đông đã bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận rất cao và bầu lại một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm. Theo đó, HĐQT gồm: Ông Lê Cự Tân, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Hồng Vinh. Ban kiểm soát gồm: Ông Lê Vinh Văn và ông Lương Phương.

  ĐỨC TRUNG

  PVFCCo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2018 – Thị trường nông sản
  Đánh giá

  Bài viết liên quan

 • Phát hiện năm thùng tôm có chứa tạp chất
 • Thời cơ cho cây ăn quả Gia Lai: Nông dân chủ động chuyển đổi
 • Cần Thơ: Triển khai tốt ATTP và nông lâm thủy sản
 • Giá điều xuất khẩu sẽ phục hồi
 • Nông sản xuất qua Lào Cai đạt kim ngạch 250 triệu USD